dat xanh nhan cu dup giai thuong 2020 2

IR Awards là giải thưởng tôn vinh các DN niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR – Investor Relations) minh bạch, nhanh chóng, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và vai trò về hoạt động IR và cải thiện hoạt động quản trị DN

Both comments and trackbacks are currently closed.